Ochotnicko-čtenářská beseda ORLICE, Potštejn

Úvod Historie Současnost Soubor Repertoár Fotogalerie Z tisku
Vzkazy
Kontakty

Obnova souboru

V roce 2009 byl soubor a divadelní život v Potštejně obnoven.

Pod patronací obce, za podpory pana starosty Petra Dostála a obecního zastupitelstva, byl pod vedením Ondřeje Sedláčka, jakožto principála, režiséra a autora her, sestaven nový soubor, který se přihlásil k tradici Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice.

Během prvních dvou sezón se ustavilo obsazení divadelního souboru, uskutečnila se premiéra prvních dvou her a dvou pohádek k tomu. A postupně přibývaly hry další. Více se dočtete v sekci Repertoár.

Na začátku roku 2011 proběhla také první výroční schůze naší besedy. Jak vypadala, najdete zde...

Jméno našeho souboru se objevilo již i v tisku - co se píše, najdete zde...

Další "novinky", kterými se divadelní spolek rozhodl přispět ke společenskému životu v Potštejně, byly tyto:
Zpestření tradičních zábav v rámci Svatováclavského posvícení v Hotelu Slávie - více viz Fotogalerie...
Založení tradice vlastního bálu: historicky první Divadelní bál se uskutečnil 19. února 2011, v sále Hotelu Slávii v Potštejně. Jak proběhl, se můžete podívat zde... a potom zde...

Dnes se soubor snaží vše uvedené rok co rok naplňovat. Jak se mu to daří, můžete vidět v sekci Repertoár a Fotogalerie.


Poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat také všem dalším, kteří k obnově divadelního života v Potštejně přispěli.


Mezi prvními to byli manželé Nováčkovi, kteří na zámku uspořádali Páteční salon na téma divadlo, na kterém se sešli pamětníci posledního divadelního života v Potštejně. Mnoho z nich poskytlo své archivní materiály a vzpomínky. Byl to například pan kronikář Soukup, manželé Hlinkovi a Vrátilovi nebo Zdena Benediktová. Na mnoho pramenů nás také přivedla paní knihovnice Jaroslava Sedláčková.

Do přípravy a realizace prvního představení se kromě již zmíněného pana starosty a ctěného zastupitelstva aktivně zapojil také pan hostinský Milan Hostinský, který nezištně poskytl sál pro zkoušení a představení.
Pan Rostislav Vondřejc vyrobil kulisy, paní Olga Soukopová je vymalovala, přičemž svůj díl mají na návrhu kulis také slečny Tereza Myšáková a její kamarádka Zuzana.
Hudbu pro představení připravil pan Marek Nágl ze Solnice.
Dobovými kostýmy nás dokonale vybavily dámy z půjčovny kostýmů Holice.

Kromě členů souboru bych také rád vyzdvihl pomoc Ondřeje Cimfla, který dal dohromady osvětlení a ozvučení. A rovněž Radima Hálu, který se dobrovolně přihlásil jako bedňák a nakonec premiéry též zvučel a svítil. Jako další pomohl divadlu Michal Matoulek, jak se stěhováním, tak i za mixážním pultem.

V neposlední řadě ještě zmíním osoby, které se podílely na rozjezdu divadla na samém počátku, byť se členy souboru nakonec nestaly. Jsou to: Iva Dostálová, Martin Friml, David Rešl a Jakub Kočí.
A pochopitelně musím připomenout jednoho z prvních herců, který bohužel již Potštejn, a tudíž i divadlo, opustil, a to Martina Dokoupila. Diváci si ho budou jistě pamatovat jako pana továrníka Starousedlého z první hry Hříčka.
S myšlenkou účinkovat s námi na jevištních prknech koketovala posléze řada dalších obyvatel Potštejna i "přespolních", mj. třeba také Luboš Šafář nebo Jaroslav Štěpánek. Nakonec však na prknech nezůstali.

Kdo dnes v souboru působí najdete v sekci Soubor.

Všem jmenovaným děkujeme a doufáme, že nám budou příznivě nakloněni i nadále...


TOPlist  Jak se vám líbí naše produkce? Napište nám vzkaz do návštěvní knihy!